Työnohjaus

Työelämän kiivastahtisuus ja moninaiset muutokset ovat haasteita, joiden vuoksi usein koetaan kuormittumista. Uusien asioiden opettelu ja aikaisemmin sovittujen tehtävien yhtäaikainen hoitaminen luo tunteen, että ilmassa on liian monta palloa samanaikaisesti. Voi tuntua hankalalta päättää, minkä pallon ottaisi ensimmäisenä kiinni. Asiantuntijatyötä tekeviltä edellytetään itseohjautuvuutta, ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä.

Työelämän haasteita voi entisestään lisätä organisaatiomuutokset, tehtävänimikkeiden muuttuminen, uusien ohjelmistojen käyttöönotto tai vaikkapa etätyön tekemisen asettamat vaatimukset. Pelkän työn suorittamisen lisäksi työelämä vaatii kykyä ylläpitää sosiaalisia suhteita, verkostoitua ja toimia osana isompaa kokonaisuutta. Kaikkeen tähän sopeutuminen ei toteudu itsestään. Tunteet, että asioihin ei voi riittävästi itse vaikuttaa ja työssä onnistumisen kokemus pirstaloituu, lisääntyvät.

Työnohjauksesta saadaan apua oman työn parempaan ymmärtämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn, ammatillisen kehittymisen tarkasteluun ja mahdollisiin työyhteisössä ilmenevien haasteiden kohtaamiseen. Työnohjaus on merkittävä mahdollisuus oppia arkityön ammatillisen reflektoinnin taitoja. Tutkittuja hyötyjä on havaittu mm. työprosessien sujuvoitumisena, työssäjaksamisen parantumisena, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvun vahvistumisessa, työelämätaitojen paranemisessa ja muutosvalmiuden lisääntymisessä. Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö-, yhteisö-, ryhmä- tai esimiestyönohjauksena.

Element Studion treeni-palvelut

Työohjauksen vaiheet:

Pyyntö työnohjauksen tarpeesta

Alkukartoitus, missä kaikki osallistujat ovat mukana. Käymme läpi odotukset ja määrittelemme sen, mihin ammatilliseen kehykseen ohjausta haetaan. Lisäksi suunnitellaan ohjaukselle sopiva rakenne ja kesto.

Sopimus

Työnohjausvaihe, jossa sovittu määrä tapaamisia (kasvotusten tai etätapaamisina)

Loppuyhteenveto ja palaute

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työnohjaukset ja yritysten käyttämä ohjaus ovat hieman erilaisia kestoltaan ja sisällöltään. Ota siis yhteyttä, niin löydämme sinulle sopivan tavan päästä kohti parempaa työelämää!

Lisää tietoa ja tarjouspyynnöt:
tuija.martikainen@elementstudio.fi