Työnohjaus

Työnohjaus on osa työhyvinvointia. Tarjoamme ratkaisukeskeistä työnohjausta yksilöille ja ryhmille.

Työelämän kiivastahtisuus ja moninaiset muutokset ovat haasteita, joiden vuoksi usein koetaan kuormittumista. Uusien asioiden opettelu ja aikaisemmin sovittujen tehtävien yhtäaikainen hoitaminen luo hallitsemattomuuden tunnetta. Työelämän haasteita voi entisestään lisätä organisaatiomuutokset tai vaikkapa etätyön tekemisen asettamat vaatimukset. Asiantuntijatyötä tekeviltä edellytetään itseohjautuvuutta, ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Pelkän työn suorittamisen lisäksi työelämä vaatii kykyä ylläpitää sosiaalisia suhteita, verkostoitua ja toimia osana isompaa kokonaisuutta. Kaikkeen tähän sopeutuminen ei toteudu itsestään.

Työnohjauksesta saadaan apua oman työn parempaan ymmärtämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn, ammatillisen kehittymisen tarkasteluun ja mahdollisiin työyhteisössä ilmenevien haasteiden kohtaamiseen. Työnohjaus on merkittävä mahdollisuus oppia arkityön ammatillisen reflektoinnin taitoja. Tutkittuja hyötyjä on havaittu mm. työprosessien sujuvoitumisena, työssäjaksamisen parantumisena, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvun vahvistumisessa, työelämätaitojen paranemisessa ja muutosvalmiuden lisääntymisessä.


Tuija Martikainen

Olen oivalluttaja ja mahdollistaja, jolla on täysi luotto siihen, että asiakas osaa ja tietää itse moneen asiaan vastauksen. Minun tehtäväni on auttaa häntä huomaamaan erilaiset vaihtoehdot ratkaisuihin.

Työnohjaukseen voi tulla niin valmiin ongelman kuin epäselvän, hankalan tunteen kanssa. Asioista saa puhua niiden oikeilla nimillä ja tilannetta puretaan eri tarkastelukulmien kautta. Tyyppinä olen positiivinen ja suoralinjainen tsemppaaja.

Olen myös työyhteisösovittelija. Työsovittelulla voi säästää hermoja, inhimillistä kärsimystä, aikaa ja rahaa. Lakiteitse asioiden selvittäminen on aina kallista ja usein se myös pilaa osapuolten välisen ihmissuhteen. Työsovittelulla voidaan välttyä molemmilta.

Olen hyvinvointialan yrittäjä ja fysioterapeutti – tehnyt vuosia työyhteisövalmennuksia ja ohjannut yritysryhmiä liikunnan ja elämäntapamuutosten pariin. Tunnen myös julkisen terveydenhallinnon rakenteet.

Lisää tietoa ja tarjouspyynnöt:
tuija.martikainen(at)elementstudio.fi

Hinta alkaen

150€

Kysy tarjous!