Koulutukset ja luennot

Tarjoamme luentoja ja koulutuksia parantamaan työkykyä, ja arjessa jaksamista tarkastelemalla siihen liittyviä eri osa-alueita. Pureudumme yksilön omiin henkisiin ja fyysisiin voimavaroihin ja pyrimme parantamaan työyhteisön hyvää yhteispeliä myönteisiä vuorovaikutustaitoja lisäämällä.

 


Luennot

Luentoja voi valita alla olevien teemojen mukaisesti, min 45-90 min riippuen aiheesta.

  • Terveyttä edistävä arki
  • Palautuminen ja uni
  • Hyvä ravinto
  • Työvire nousuun paremmalla ergonomialla
  • Onnistutaan yhdessä! Työpaikan pelisäännöillä parempaa vuorovaikutusta.
  • Luonteenpiirteiden uudelleen määrittelyllä kohti parempaa ymmärrystä.
  • Milloin ja miksi kannattaa sovitella? Konfliktista onnistumiseen.

Luentojen asiantuntijana toimii fysioterapeutti, valmentaja, työnohjaaja tai työyhteisösovittelija tilatun luennon aihealueesta riippuen. Käytämme erilaisia menetelmiä kuulijoiden aktivoimiseksi. Luentomme voidaan toteuttaa joko lähi- tai etäpalveluna